Rzeka Jeziorka

Jeziorka to niezwykle urokliwa rzeka przepływająca przez Konstancin-Jeziorną.

Rzeka o długości 66,3 km swoje źródła ma na Wysoczyźnie Rawskiej w okolicach Osuchowa, na terenie gruntów wsi Dębiny Osuchowskie, a do Wisły wpada niedaleko wsi Obórki.

Stanowi klasyczny przykład doliny małej rzeki nizinnej. Jest wcięta na kilkanaście metrów w otaczające ją tereny, z wyraźną skarpą od strony wschodniej, zaznaczającej się szczególnie w miejscowości Łoś – teren ten objęty jest ochroną w rezerwacie „Skarpa Jeziorki”. Szerokość doliny różnicuje się od dwustu metrów do kilometra. Spotkamy w niej tarasy zalewowe, starorzecza oraz rozmaite gleby – mady, gleby hydrogeniczne, bielice. Rzeka płynie naturalnym korytem, silnie meandrując. Brzegi silnie zarośnięte, w zakolach roślinność wodna. Aż do ujścia Tarczynki koło Łosia jej szerokość nie przekracza 6 m, niżej wzrasta do prawie 12 m. Z innych dopływów ważniejsze to Zielona i Mała.

Jeziorka w Parku Zdrojowym

Dorzecze zajmuje obszar 975 km2. Wschodni brzeg Jeziorki porasta kompleks Lasów Chojnowskich z utworzonym tu w 1993 roku Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym. Głębokość Jeziorki waha się od 0,5 do 1,5 m, choć zdarzają się i miejsca głębsze.

Na terenie Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie do rzeczki wpada potok Mała. Na wysokości Parku na Jeziorce znajduje się jaz, zbudowany niegdyś dla spiętrzenia wody na potrzeby fabryki papieru. Od jazu Jeziorka jest od lat 50. uregulowana i płynie prostym korytem aż do swojego ujścia do Wisły. Przed pracami regulacyjnymi to obecnie ostatni dopływ Jeziorki – potok Wilanówka – wpadał do Wisły szeroko się rozlewając po nadwiślańskich polach, a Jeziorka zasilała swoimi wodami Wilanówkę. Jednym z powodów podjęcia prac melioracyjnych na Jeziorce i Wilanówce była wielka powódź mająca tu miejsce w 1947 roku. W miejscu, gdzie Jeziorka wpływa do Wisły, znajdują się rezerwaty Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie.

Ujście Jeziorki do Wisły

W wodach Jeziorki i jej dopływów występują m.in. szczupak, okoń, płoć, kiełb, miętus, ciernik, ukleja, cierniczek, minóg strumieniowy oraz uciekinierzy z hodowli: pstrąg tęczowy i karp. W dolinie mieszkają 63 gatunki ptaków, do najciekawszych należy zimorodek. Ssaki: m.in. wydra, bóbr, piżmak i karczownik ziemnowodny oraz norka amerykańska. W małych zbiornikach wodnych, odciętych od głównego nurtu rzeki, znajdują dogodne warunki do rozmnażania płazy.

Nad rzeką leży kilka interesujących dla krajoznawcy miejscowości, kolejno z biegiem rzeki: Gościeńczyce, Prażmów, Zawodne, Łoś, Henryków-Urocze, Głosków, Piaseczno, Żabieniec, Konstancin-Jeziorna.

konstancin-jeziorka-4

Kraina Jeziorki to ponad 400 km szlaków rowerowych leżących w dolinie rzeki Jeziorki. O krok od stolicy w kierunku południowym, na obszarze powiatu piaseczyńskiego, grójeckiego i gminy Mszczonów. Można tu nie tylko aktywnie (rowerem czy kajakiem), miło spędzić weekend, ale też przeżyć prawdziwą przygodę, wziąć udział w ciekawym wydarzeniu, obcować z prawdziwą naturą, zobaczyć wiele pięknych, zabytkowych i inspirujących miejsc, a na koniec też dobrze i zdrowo zjeść.

Jaz na Jeziorce

fot. Konstancin-Jeziorna News

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Translate »