Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z rządowym dofinansowaniem

300 tys. zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznano na rewitalizację kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Józefa Piłsudskiego 54.

fot. screen Google Street View

Samorządy mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Konstanciński samorząd na rewitalizację kościoła Wniebowzięcia NMP otrzyma 300 tys. zł. Wsparcie ma mieć formę promesy inwestycyjnej udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do programu Gmina Konstancin-Jeziorna złożyła cztery projekty, w tym trzy w imieniu innych podmiotów, na:

  • przebudowę i modernizację budynku dawnej stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Pułaskiego 4,
  • remont willi Świt – domu Stefana Żeromskiego,
  • rewitalizację konstancińskich kościołów – św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny przy ul. Anny Walentynowicz 1A oraz Wniebowzięcia NMP przy ul. Józefa Piłsudskiego 54.

Zakres prac

Otrzymana dotacja pokryje 98 proc. kosztów realizacji zadania. Co zostanie wykonane? Będzie to:

  • osuszenie fundamentów kościoła,
  • remont wnętrza w tym: odtworzenie tynków i uzupełnienie ubytków w ścianach a także ich odmalowanie.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec 2024 r.

Zarys historii kościoła

Kościół został ufundowany przez hrabinę Józefę z Iwaszkiewiczów Dąmbską. Ziemię pod budowę świątyni ofiarował hrabia Witold Skórzewski. W 1910 roku został poświęcony kamień węgielny przez ks. Stanisława Kozłowskiego, proboszcza parafii św. Zygmunta w Słomczynie, do której ówcześnie należał Konstancin. Ukończony kościół został poświęcony w 1913 roku przez księdza prałata Leopolda Łyszkowskiego. Budowla została zaprojektowana w stylu neogotyckim przez dwóch architektów: Józefa Piusa Dziekońskiego i Zdzisława Mączeńskiego. Wnętrze i wyposażenie świątyni zostało częściowo wykonane przez Józefa Rostkowskiego. We wrześniu 1976 roku została erygowana parafia przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna / https://www.konstancinjeziorna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *