Budżet Obywatelski Powiatu Piaseczyńskiego 2024- zgłoś projekt

Projekty do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać od 21 lipca do 6 sierpnia. Zasady tej edycji Budżetu Obywatelskiego nieco się zmieniły. Jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie dwa projekty, a realizowane będą te, które w głosowaniu uzyskają co najmniej 100 głosów.

Do wniosku trzeba dołączyć listę:

  • 20 osób popierających projekt – mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w przypadku puli powiatowej
  • 12 osób popierających projekt – mieszkańców gminy, której projekt dotyczy, w przypadku pul gminnych. Do liczby mieszkańców popierających projekt nie wlicza się autorów projektów. Wzór listy poparcia zgłaszanego projektu stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Zgłaszanie projektów odbywa się poprzez stronę. Można także wydrukować (z tej samej strony) formularz i przynieść wypełniony do Starostwa lub wysłać do nas pocztą (ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno).

W ramach powiatowego BO mogą być realizowane projekty, które służą mieszkańcom powiatu, które mieszczą się w zadaniach własnych powiatu, są ogólnodostępne – czyli dostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu, bez opłat za korzystanie oraz oczywiście są zgodne z prawem.

Projekty zgłaszane w ramach Budżetu mogą obejmować w szczególności działania inwestycyjne, jak również wydarzenia o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, integrującym mieszkańców.

Projekty twarde (czyli inwestycyjne: jak mural, zasadzenie drzewa czy budowa chodnika) muszą być zlokalizowane na mieniu powiatu. Projekty miękkie (jak warsztaty, koncerty czy pikniki) mogą być natomiast zlokalizowane na dowolnym mieniu, prosimy jednak pamiętać o pisemnej zgodzie właściciela.

Głosowanie rozpocznie się 20 lipca i potrwa do 20 sierpnia.

Środki na realizację BO 2024 zostały przyznane zgodnie z tą samą zasadą co przy poprzednich edycjach, czyli 2 zł na mieszkańca – 1 zł na pulę powiatową oraz 1 zł na pulę gminną. W związku z tym w puli powiatowej do wydania w 2024 roku będzie 209 000 zł.

Środki na pule w Gminie Konstancin-Jeziorna to 25 000 zł.

źródło: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, https://piaseczno.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *